Polski

Tradycja i przyszłość


Początki Spiess-Urania Chemicals GmbH sięgają 1815 roku. W kolejnych latach organizacja i struktura fi rmy zmieniały się, w pełni dopasowując się do zasad panujących na rynku i gwarantując jej \ustawiczny rozwój. Obecny kształt spółce nadały zmiany z ostatnich lat:


  • W 1999 roku C.F. Spiess, Sohn GmbH, Co. Kleinkarlbach oraz Urania Chemicals GmbH Hamburg  połączyły się tworząc spółkę Spiess-Urania Chemicals GmbH.
  • W 2002 Mitsui & Co., Ltd. (Japonia) zakupiła 80% akcji.
  • Następnie Mitsui & Co., Ltd. nabyła pozostałe 20% i została jedynym udziałowcem.


Spiess-Urania Chemicals GmbH jest w 100% spółką zależną od Mitsui AgriScience. Głównym jej celem jest stworzenie platformy badawczej oraz dystrybucyjnej dla środków ochrony roślin na wszystkich ważnych rynkach rolnych. Właśnie dlatego Spiess-Urania Chemicals GmbH utworzyła oddział w Polsce. Naszym celem jest wspieranie gospodarczego sukcesu polskiego rolnictwa poprzez rozwiązania skoncentrowane na potrzebach rynku. Opierając się na wieloletnim doświadczeniu na rynku krajowym i międzynarodowym, a także kontaktach z klientami na rynku lokalnym oraz dzięki doświadczonemu zespołowi możemy zawsze odpowiadać na potrzeby naszych klientów. \Zadowolenie klienta i utrzymywanie z nim dobrych relacji jest naszym priorytetem.

Dr. Nicolaus-Erik Clausen
Managing Director Spiess-Urania Chemicals GmbH